จากการคลิกสู่ Conversion: การวิเคราะห์การวัดผลการตลาดผ่าน SMS

1. ติดตามการคลิก: การระบุจุดที่มีการกระทำ

ใช้ระบบติดตามเพื่อระบุจุดที่ผู้ใช้คลิก, วัดจำนวนคลิกและเปรียบเทียบกับจำนวนการแปลง.

2. การแปลง: การวัดความสำเร็จในการบังคับ

วัดการแปลงหลังจากการคลิก, เช่นการซื้อสินค้า, การลงทะเบียน, หรือการทำธุรกรรมเพื่อประเมินความสำเร็จของแคมเปญ.

3. ROI (Return on Investment): การวัดผลการลงทุน

คำนวณ ROI โดยการเปรียบเทียบรายได้จากการแปลงกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแคมเปญ SMS Marketing.

4. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย: เข้าใจลึกถึงผู้รับ

การวิเคราะห์และเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่คลิกและแปลง, เพื่อปรับแต่งแคมเปญในอนาคต.

5. เวลาการแปลง: การระบุเวลาที่เกิดการแปลง

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่การแปลงเกิดขึ้น, เพื่อปรับเวลาการส่ง SMS ในอนาคต.

6. การวิเคราะห์แบบ A/B Testing: ทดสอบตัวแปร

ใช้ A/B Testing เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของข้อความ, CTA, หรือเวลาการส่ง เพื่อปรับปรุงแคมเปญ.

7. ความสัมพันธ์กับภาคการตลาดอื่นๆ: การวัดผลทั้งหมด

ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับแคมเปญการตลาดอื่นๆ, เพื่อเข้าใจการกระทำของลูกค้าในทั้งหมดของแพลตฟอร์มการตลาด.

8. คะแนนความพึงพอใจ: การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

ส่งแบบสำรวจหรือข้อเสนอพิเศษเพื่อวัดความพึงพอใจและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น.

9. การพัฒนา: การปรับปรุงต่อไป

ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขและพัฒนาแคมเปญ SMS ในครั้งถัดไป.

10. การบริหารข้อมูลส่วนตัว: การปฏิบัติตามกฎหมาย

Copy code

รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตลาด.

การวิเคราะห์การวัดผลการตลาดผ่าน SMS เป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้คุณเข้าใจผลของแคมเปญและปรับแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำลูกค้ามาสู่ Conversion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts -